Eco-driving

Arenastadens Trafikskola erbjuder utbildning i EcoDriving för både privatpersoner och företag.

Om EcoDriving

Ett planerat och smart körsätt ger betydande energibesparing som minskar både miljöpåverkan och dina bränslekostnader. På Jarla Trafikskola erbjuder vi därför EcoDriving – ett särskilt utbildningspaket som STR (Sveriges Trafikskolors Riksförbund) har utarbetat i samarbete med bl.a. Transportstyrelsen och Energimyndigheten. Utbildningen lär dig som privatperson (eller anställd) de senaste rönen om energibesparingar och de körtekniker som resulterar i ett ekonomiskt körsätt. Win-win för både miljön och din ekonomi.

Varför hållbar körning

Betydelsen av hållbar bilkörning blir allt viktigare både för miljön och plånboken. En EcoDriving-utbildning på Jarla Trafikskola ger dig och företag med egna bilar förmågan att minska både sin miljöpåverkan och bränslekostnad. Med stigande bränslepriser blir de ekonomiska fördelarna allt mer betydliga. EcoDriving bedöms kunna minska bränsleförbrukningen med upp till hela 20 procent.

Kursupplägg

Utbildningen omfattar ett individuellt körpass på ca 2 h och ett teoripass på ca 1h. Kombinationen av teori och praktik är avgörande för resultatet av utbildningen.

1. Testkörning ett och analys

Läraren analyserar förarens normala körsätt.

2. Demo och instruerad övning

Läraren ger råd och anvisningar, demonstrerar och instruerar. Föraren övar efter de nya råd och anvisningar han fått.

3. Testkörning två

Föraren kör samma slinga som vid testkörning ett och tillämpar sina nya kunskaper.

4. Råd och teori avslut

Läraren skriver ut resultatet av körningen samt ger råd till föraren. Föraren får ett körhäfte samt personliga råd som feedback på den praktiska körningen. Utbildningen kompletteras med teori förlagd vid ett senare tillfälle där man även följer upp bränsleresultatet.

Viktiga länkar
Sveriges Trafikskolors Riksförbund
Transportstyrelsen
Trafikverket
Bromma Halkbana
Elevcentralen
Gillinge