Vägen till körkort

1. Ansökan om körkortstillstånd

Körkortstillståndet är ett bevis som vittnar om att du får övningsköra. Det krävs för samtliga behörigheter utom för moped Klass II och B96 (utökat B)

Körkortstillståndet måste vara godkänt till din första körlektion. Det räcker inte med att bara ha skickat in ansökan. Handläggningstiderna varierar beroende på bl.a. årstid samt dina svar på hälsodeklarationen. Vid medicinering eller sjukdom kan handläggningstiden påverkas, likaväl som om det finns någon brottshistorik.

Ansökningar behandlas ej förrän kompletterande intyg/dokument samt betalning inkommit till Transportstyrelsen. Anvisningar och information framgår tydligt.

  • Grupp 1 ger behörighet för AM, A1, A2, A, B, BE och traktorkort.
  • Grupp 2 ger behörighet för AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C och CE.
  • Grupp 3 ger behörighet för AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och De.

Ett körkortstillstånd är giltigt i 5 år.

2. Skriv in dig på trafikskolan

Ring, mejla eller kom förbi trafikskolan så hjälper vi till med information, bokning samt inskrivning . När du kör första lektionen får du utförlig presentation av utbildningen och dess obligatoriska moment. Du kan även begära en dokumenterad utbildningsplan med kostnadsförslag av din lärare.

Vi försöker i den mån det går att så snabbt som möjligt “slutplanera” dig och boka prov. Tänk på att körkortsutbildningen är individuell och att de planeringar som görs kan komma att ändras utefter din utveckling.

3. Läs teori!

Genom att studera teori parallellt med övningskörningen är det lättare att få en helhetsbild av utbildningen.

Teoridelen består av studiematerial och vår digitala utbildningsplattform Elevencentralen Premium. Vi tillhandahåller även studiematerial på flera språk.

4. Övningskör!

Det bästa sättet att lära sig köra bil korrekt är med en utbildad trafikskolelärare. Alla våra lärare har stor erfarenhet, engagemang och kan hjälpa till med en effektiv planering för din körkortsutbildning.

Utbildningen omfattar 16 inlärningsmoment. Läs mer (länk)

Antalet lektioner per steg varierar.

Hänsyn tas givetvis till din eventuella tidigare erfarenhet. Du som elev bör alltid börja med en testlektion, för att vi tillsammans ska se vilken nivå, tid och kostnad som kommer att krävas. På detta vis kan vi säkerställa att körkortsutbildningen blir anpassad efter varje elevs kunskap, förutsättningar och budget.

5. Gå den tvådelade obligatoriska riskutbildningen

Riskutbildningen består av två delar.
Del 1 Riskettan omfattar bl.a. trötthet, droger och alkohol.

Del 2 Risktvåan omfattar hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden som t.ex. halt väglag, varpå den även kallas “halkan”.

Målet med den tvådelade utbildningen är att begränsa antalet olyckor genom ökat säkerhetstänkande och minskat risktagande i trafiken.

Riskutbildningen måste vara genomförd och giltig innan du gör kunskapsprovet och körprovet.

Riskutbildningen är giltig i 5 år.

6. Genomgå en utbildningskontroll på skolan

När du är i slutfasen av din utbildning såväl teoretiskt som praktiskt bokar vi in en utbildningskontroll till dig. Denna utförs av skolans utbildningsledare och är en kvalitetssäkring av utbildningen.

Utbildningskontrollen är som en ”miniuppkörning” varefter vi utvärderar dina kunskaper och ser till att allt är på banan inför ditt praktiska körprov.

Om du skulle behöva eventuella kompletteringar får du svar på detta efter genomgången utbildningskontroll.

7. Gör kunskapsprov och körprov

Körkortsprovet är att betrakta som ett prov bestående av två delar; teoriprov och körprov. Bägge proven bokas samtidigt men vid olika tillfällen. Både teori- och körprov måste vara godkända för att du ska få ditt körkort.

Viktiga länkar
Transportstyrelsen
Trafikverket
Bromma Halkbana
Gillinge