Utbildning

Övningskörning

För att du ska få en så effektiv och sparsam utbildning som möjligt vill vi gärna att du berättar för oss om dina förväntningar och mål med utbildningen. Då kan vi tillsammans tillgodose dina önskningar på bästa möjliga sätt. För att din lektion ska bli så effektiv och lärorik som möjligt är det viktigt att du kommer väl förberedd till lektionen. Det gör du genom att du gått igenom din föregående lektion, gjort din läxa samt är utvilad och fokuserad.

Vägen till körkort

Så här går en körlektion till hos oss

Vi börjar med en återblick från förra lektionen för att friska upp de redan befintliga kunskaperna och reflektera över vad vi har framför oss.

Därefter tar vi upp dagens mål med lektionen, dina likaväl som våra.

Du som elev ska efter lektionens slut kunna göra en egen utvärdering av lektionen och vi sammanfattar de nya kunskaperna tillsammans.

För att få ut bästa möjliga resultat till nästkommande lektion ger vi dig en läxa att tänka på. Teorin finner du på Elevcentralen Premium, där läraren också kan följa din utveckling.

Eventuell avslut på annan plats kan ordnas. Kolla med din trafiklärare om behov finns.

Privat övningskörning

På Arenastadena Trafikskola har vi många elever som kombinerar utbildningen med privat övningskörning, vilket är ett mycket bra alternativ.

För att göra det så effektivt som möjligt, är det bra om den ”privata läraren” är med i bilen under körlektionerna. Läraren kan då ge tips och råd för fortsatt träning hemma. Gäller ej vid testlektion eller utbildningskontroll.

Grundutbildning

Övning 1

Körställning

 • stol/bälte
 • reglage

Vikten av att sitta rätt.

Övning 2

Inledande manövrering

 • start/stop
 • krypkörning/styrning

Starta bilen (motorn), igångsättning, körklar bil. Koppling ned, 1:an, lossa p-bromsen, grundgas, dragläge, uppsikt innerspegeln, ytterspegeln och döda vinkeln, starta.

Stopp på bilen, uppsikt speglar, koppling ned, bromsa, p-broms i, friläge.

Krypkörning, grundgas, reglera farten med kopplingen.

Styrning. Händerna hålls rätt på ratten; tio i två, rattning hand över hand. Kombination av krypkörning och styrning.

Övning 3

Växling

 • uppväxling
 • bromsning
 • nedväxling

Växling och bromsning, Uppväxling 1-2, 1-2-3.

Bromsning, att stanna mjukt. Uppsikt, bromsa, koppling, lätta på bromsen. Nedväxling 3-2, 2-1. Val av växel. Nedväxling före sväng.

Övning 4

Lutning

 • motlut
 • medlut

Starta med hjälp av parkeringsbromsen i motlut. Starta utan hjälp av parkeringsbromsen i motlut. Samma som ovan men bakåt. Samma som ovan men i medlut. Bilen ska stå stilla med hjälp av dragläge vid alla övningar. Uppfångning. Sänk farten, lägg i 1:an, möt med gas och koppling, håll bilen stilla. Starta i medlut (2:an).

Övning 5

Manövrering

 • backning
 • vändning
 • parkering

Hur man ska sitta – blicken. Backa rakt. Backa rakt – sväng – rakt.

Precisionskörning, t.ex. mellan koner. Vändning, t.ex. på väg.

Övning 6

Vård och kontroll

 • funktion/vård
 • säkerhetskontroll
 • last

Få förståelse för faktorer som inverkar på bilens köregenskaper. Fordonskännedom = att veta hur bilen, som jag kör, fungerar.

Säkerhetskontroll = Att veta om bilen jag kör är trafiksäker d.v.s. kunna genomföra säkerhetskontroll av bilen och bilens skyddssystem.

Kontrollen delas in i tre delar: Invändig – Utvändig – Motor.

Övning 7

Samordning/Bromsning

 • avsökning/riskbedömning
 • samordning/motorik
 • acceleration
 • hård bromsning

Samordning av övning 1-5 på lugna gator, typ villaområden. Acceleration – Hård bromsning. Att våga använda gaspedalen och utnyttja växlarna på rätt sätt. Att bromsa så hårt att hjulen är på gränsen till låsning. Utgångshastighet: 50km/tim.

Övning 8

Inledande tätort

 • avsökning/riskbedömning
 • hastighetsanpassning
 • placering
 • väjningsregler

Körning på gator med mindre trafik. Tillämpning av övning 1-7 på gator som har en normal uppbyggnad med lite trafik. OBS! Ej stadsmiljö. Här tränas förberedelser för uppmärksamhet, placering och regler, som t.ex. hur man avsöker vägen framför sig så att rätt information fås.

Övning 9

Mindre landsväg

avsökning/riskbedömning
hastighetsanpassning
placering
väjningsregler
järnvägskorsning

Att bli medveten om de faror och risker som finns omkring oss. Kunna samordna och tillämpa inlärda färdigheter på mindre landsväg. Eleven ska kunna anpassa hastigheten och placering till rådande förhållanden samt på ett säkert sätt kunna passera en järnvägskorsning.

När övning 1-9 fungerar nu är det dags att börja stadsutbildning.

Stadsutbildning

Övning 10

Stadstrafik

avsökning/riskbedömning
hastighetsanpassning
högerregel
huvudled
trafiksignal
enkelriktad gata
cirkulationsplats
körfält
vändning/parkering

Kunna placera bilen rätt såväl före, i och efter en korsning samt tillämpa väjningsregler på ett riktigt sätt. Kunna anpassa farten till övrig trafik, sikt och väglag. Klara av att hålla ett säkerhetsavstånd till andra trafikanter vid kökörning, körfältsbyte och omkörningar. Kunna vända och parkera på olika platser.

Landsväg

Övning 11

Landsväg

 • avsökning/riskbedömning
 • hastighetsanpassning
 • placering
 • påfart/avfart
 • omkörning
 • vändning och parkering

Här lär vi oss att på så varierande vägar som möjligt behärska bilen. Alltifrån smala grusvägar till motorvägar. In- och utfarter. Hastighetsanpassning. Av- och påfarter. Många omkörningar samt att använda vägrenen på rätt sätt.

In- och utfarter
Hastighetsanpassning
Av- och påfarter
Omkörningar
Använda vägrenen på rätt sätt

Övning 12

Motorväg

 • avsökning/riskbedömning
 • hastighetsanpassning
 • motorväg

Kunna hantera på- och avfarter från motorväg, göra realistiska avståndsbedömningar samt anpassa hastigheten till övrig trafik. Ha goda kunskaper i hur bilen reagerar på rattutslag vid dessa hastigheter samt kunna välja rätt körfält på ett självständigt sätt.

Mörker och halka

Övning 13

Mörker

 • avsökning/riskbedömning
 • hastighetsanpassning
 • mörkerdemonstration
 • möte
 • omkörning
 • parkering
 • nedsatt sikt

Här lär vi oss att på så varierande vägar som möjligt behärska bilen. Alltifrån smala grusvägar till motorvägar. In- och utfarter. Hastighetsanpassning. Av- och påfarter. Många omkörningar samt att använda vägrenen på rätt sätt.

In- och utfarter
Hastighetsanpassning
Av- och påfarter
Omkörningar
Använda vägrenen på rätt sätt

Övning 14

Halt väglag

 • trafikövningsplats/ halkbana
 • väg

Bromsteknik och hävande av sladd, rätt hastighet och placering med hänsyn till väglaget, väggreppet, vägbredd och övrig trafik.

Förutom ovan nämnda övning skall om möjligt( och när så kan ske) tränas:

Övergångsställe / cykelöverfart
Hållplatser
Vägarbete
Olika gående grupper
Djur på vägen
Nedsatt sikt (dimma, snö, regn)
Utryckningsfordon

Övning 15

Stadstrafik

 • tillämpning
 • egen utbildningskontroll

Körning i kvalificerad och varierad trafik. Köra efter och tolka anvisningar, köra mot mål, planera sin körning och kunna samordna alla tidigare moment (övn. 1-14) självständigt. Att göra detta i så varierad trafikmiljö som möjligt. Att ha rätt hastighetsanpassning “d.v.s. följa trafikrytmen”.

Övning 16

Utbildningskontroll

Efter utbildningen genomför du en utbildningskontroll med vår utbildningsledare för att göra en sista check up, innan körprovet på Transportstyrelsen. Du måste vara godkänd på din utbildningskontroll eller eventuellt efter dina kompletteringar, för att få göra ditt bokade körprov. Annars flyttas ditt bokade prov automatiskt fram.

Viktiga länkar
Transportstyrelsen
Trafikverket
Bromma Halkbana
Gillinge