Blanketter

Information om blanketter som kan beställas eller skickas in direkt via transportstyrelsens hemsida.
De blanketter som beställs, skickas hem till aktuell folkbokföringsadress. Det tar ca fyra till fem arbetsdagar innan du får hem blanketterna. För vissa ansökningar tas en avgift ut för att din ansökan ska prövas. Du betalar med det inbetalningskort som skickas hem till dig när du beställer ansökningsblanketten. Observera att du kan komma att få avin några dagar senare än ansökningsblanketten.

 

 

Körkortstillstånd med hälsodeklaration – är en blankett för att ansöka om körkortstillstånd inom grupp 1 – behörigheterna AM, A1, A, B, BE samt Traktorkort. Till blanketten hör en hälsodeklaration och ett intyg om synprövning (som bifogas automatiskt).

Körkortstillstånd med läkarintyg – är en blankett för att ansöka om körkortstillstånd inom grupp 2 – behörighet C, CE (lastbil, släp) eller grupp 3 – behörighet D, DE (buss, släp). Till blanketten hör en hälsodeklaration med ett läkarintyg (som bifogas automatiskt).

Ansökan handledarskap privat övningskörning – är en blankett för att ansöka om att bli godkänd som handledare för privat övningskörning avseende en viss elev. Om du vill bli handledare vid privat övningskörning för behörighet B, måste du först gå en introduktionsutbildning tillsammans med din blivande elev. Vi på Arenastadens Trafikskola tillhandahåller denna kurs.

Ansökan om utbyte av utländskt körkort – är en blankett för att ansöka om att byta ett utländskt körkort mot ett motsvarande svenskt körkort. En avgift tas ut för att din ansökan ska prövas och ett inbetalningskort skickas i samband med beställningen.

Förhandsbesked om körkortstillstånd – är en blankett för att ansöka om att få ett förhandsbesked rörande ditt körkortstillstånd. En avgift tas ut för att din ansökan om förhandsbesked ska prövas och ett inbetalningskort skickas i samband med beställningen. Observera att om du senare ansöker om körkortstillstånd så måste du betala en avgift även för den ansökan.

Synintyg – är en blankett som du ska använda om du behöver skicka in ett kompletterande synintyg. Kan utföras av alternativt legitimerad optiker.

Hälsodeklaration med intyg om synprövning – är en blankett för de fall du behöver skicka in en kompletterande hälsodeklaration och ett intyg om synprövning.

Läkarintyg avseende C, CE, D, DE eller Taxi – är en blankett för läkarintyg avseende körkortsbehörigheterna C, CE, D, DE eller taxiförarlegitimation. Det läkarintyget kan t.ex. användas vid ansökan om förlängning av högre körkortsbehörighet (lastbil och buss).

Läkarintyg om alkohol, narkotika, läkemedel – Blanketten är ett läkarintyg som används vid diagnosen beroende eller missbruk samt för särskilt läkarutlåtande efter grovt rattfylleri.

Läkarintyg diabetes – är en blankett för läkarintyg vid diagnosen diabetes.

Läkarintyg synfunktion – är en blankett för läkarintyg avseende syn, som utfärdas av specialist i ögonsjukdomar.

Övrig information

En förutsättning för att tjänsten ska kunna utföras är att Transportstyrelsen har uppgift om din folkbokföringsadress i Vägtrafikregistret.

Viktiga länkar
Transportstyrelsen
Trafikverket
Bromma Halkbana
Gillinge