Teoriprov

Så går teoriprovet till när du ska ta körkort

  • Del 1 är ett kunskapsprov (TEORI PROV)
  • Del 2 är en uppkörning. (KÖRPROV)

Körkortsprovet består av två delar:

Först skriver du teoriprovet och sedan genomför du uppkörningen. Du måste ha ett godkänd kunskapsprov innan du får genomföra din uppkörning.

Kunskapsprovet giltighetstid är nu 4 månader.

Alla prov bokas in av Arenastadens Trafikskola vid ett och samma tillfälle. Både teori- och körprov måste vara godkända för att du ska få körkort.

Innan kunskapsprovet:

När du kommer till Trafikverkets förarprovskontor fotograferar du dig i fotoautomaten. Ett antal bilder tas och du får själv välja vilken som ska användas. Eftersom detta kan ta tid är det bra om du är ute i god tid.

Efter fotograferingen skriver du din namnteckning på en digital plastplatta. Därefter visar receptionisten hur namnteckningen och fotot blivit.

Kunskapsprovet:

Legitimationskontroll genomförs innan teoriprovet börjar.

Provet görs på en dator och finns på flera språk samt med alternativ uppläsning av frågorna. Provtiden är exakt 50 minuter.

Teoriprovet består av 65 frågor samt ytterligare 5 testfrågor. Dessa 5 frågor används för utvärdering och räknas inte in i resultatet.

För att du ska bli godkänd måste du ha 52 av 65 besvarade frågor rätt. Du får direkt veta resultatet, om du är godkänd eller inte.

Om du har särskilda behov, kan du genomföra teoriprovet muntligt tillsammans med en tolk och även få möjligheten till förlängd tid, detta måste du ha ansökt om i förväg. Detta kan vi hjälpa dig med.

Viktiga länkar
Transportstyrelsen
Trafikverket
Bromma Halkbana
Gillinge