Körprov

Så går körprovet till när du ska ta körkort

Körprovet betraktas som ett stickprov, som kontrollerar att du uppnår målen i kursplanen och att du har tillräcklig kunskap inom fyra viktiga kompetensområden:

  • fordonskännedom/manövrering
  • miljö/sparsam körning
  • trafikregler
  • trafiksäkerhet/beteende

Trafikinspektören kommer att bedöma dina kunskaper inom dessa kompetensområden i olika situationer under provet och gör därefter en helhetsbedömning. Dessa situationer kallas ”Provpunkter/bedömt provinnehåll”.

Vilka provpunkter som ingår varierar från prov till prov. På körprovet ska du visa att du klarar dig själv i trafiken. Därför ska du lösa uppgifterna självständigt.

Körprovet är godkänt om du uppnår målen och du får då ett ”Bevis om körkort” av trafikinspektören. Om körprovet inte blir godkänt förklarar trafikinspektören varför. Du får också en kopia av protokollet som visar vad du måste öva mer på.

Kom väl förberedd – då ökar dina chanser att klara provet! Körprovet börjar med att du får göra en säkerhetskontroll. Därefter får du köra i tätorts- och landsvägsmiljö i minst 25 minuter.

Med trafikinspektörens inledning och avslutning blir den totala tiden för ditt körprov 45 minuter. Du får i god tid tydliga anvisningar om vart du ska köra. Om du kör fel kan du själv få hitta en plats att vända på. Om det uppstår någon farlig situation som du inte kan behärska på ett trafiksäkert sätt, ingriper trafikinspektören men det är ändå du som räknas som förare och du är därför ansvarig för vad som händer under provet.

Viktiga länkar
Transportstyrelsen
Trafikverket
Bromma Halkbana
Gillinge