Arbeta hos oss

Medarbetarna är vår viktigaste tillgång. Arenastadens Trafikskolas förhållningssätt uppmuntrar medarbetare till utveckling, eget ansvar och engagemang i arbetet.

Vi har ett gemensamt förhållningssätt som handlar om hur vi ser på medarbetaren och hur vi vill bemöta kunden. Vi utgår från att alla medarbetare har en vilja att göra sitt yttersta och tar tillvara de möjligheter som erbjuds för att utveckla sig själva och sin kompetens för att på bästa sätt bidra till verksamhetens utveckling. Vi vill ge våra medarbetare möjlighet att påverka såväl verksamhetens som sin egen framtida utveckling. Det är medarbetarna som gör skillnad och får Arenastadens Trafikskola att växa!

Vår relation till medarbetarna

Arenastadens trafikskola strävar efter att skapa långsiktiga relationer, både till kunder och medarbetare. Vi strävar efter attt vara en bra och attraktiv arbetsplats.

Vi strävar alltid efter att rekrytera öppna och ödmjuka människor med varierande bakgrund. Våra medarbetare ska alltid ha en möjlighet att utvecklas och växa som individer. För oss handlar det ytterst om att skapa en arbetsmiljö som är stimulerande, trygg och som ger utrymme för eget ansvar. Våra anställda och deras kompetens är vår största tillgång.

Alla människors lika värde är en grundprincip. Alla anställda på trafikskolan ska behandlas jämlikt, med respekt och värdighet och ges samma möjligheter till utveckling.

Jämställdhet och mångfald

Arenastadens Trafikskola erbjuder medarbetare en arbetsplats som stöder mångfald och där skillnaderna mellan de anställda respekteras och uppskattas. All form av diskriminering eller trakasserier tolereras inte.

Jämställdhet och mångfaldsarbetet bygger på trafikskolans grundsyn att varje människa är unik, att alla har lika värde och lika möjlighet till att utvecklas utifrån sina förutsättningar oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder, sexuell läggning och funktionsförmåga.

Vill du jobba hos oss?

Är du utbildad trafiklärare och tycker att våran trafikskola verkar som en intressant och trevlig arbetsplats är du välkommen att skicka ditt CV och lite information om dig själv till: info@arenastadenstrafikskola.se

Viktiga länkar
Transportstyrelsen
Trafikverket
Bromma Halkbana
Gillinge