Trafikskolans policy

Miljöpolicy

Vi utbildar körelever så att de har förståelse för fordonet och körteknikens påverkan på både den lokala och globala miljön.

  • Vi strävar efter att minska förorening, avfall och användning av naturresurser.
  • Vi tillämpar och följer gällande miljölagstiftning och föreskrifter.

Sveriges Trafikskolors Riksförbund arbetar stort med att utbilda och utveckla miljömässigt goda alternativ inom branschen. Sveriges Trafikskolors Riksförbund har bland annat varit med och tagit fram koncepten Eco Driving, Grön trafikskola och Klimatsäkrad trafikskola vilket vi på Arenastadens Trafikskola följer i dess utveckling, miljömål och framsteg.

Kvalitetspolicy

  • Vi är konkurrenskraftiga och våra körkortsutbildningar håller hög och jämn kvalitet.
  • Vi har nöjda elever innan, under och efter utbildningstiden.
  • Vår personal är engagerad, kompetent och motiverad och strävar efter att behålla och förbättra kvaliteten på sitt eget arbete.
  • Våra fordon, körbanor och lokaler håller högsta kvalitet.
  • Vi följer gällande lagstiftningar, riktlinjer och rekommendationer samt har de tillstånd som krävs för vår verksamhet.
Viktiga länkar
Sveriges Trafikskolors Riksförbund
Transportstyrelsen
Trafikverket
Bromma Halkbana
Elevcentralen
Gillinge

Öppettider

Trafiklärarna kör vardagar och helger från 7:00 – 18:30.

Receptionens besökstider och telefontider är onsdagar 14:00-18:00
Maila oss gärna din fråga och få svar inom 2 timmar.

Information!

Vi desinficerar alla våra fordon och våra ytor. Elever får tvätta och sprita händerna innan körlektion och vi rengör alla bilar efter varje körlektion. Vi har tillfälligt även tagit bort den obligatoriska blåsningen inför en körlektion.Vi följer folkmyndighetens rekommendationer. Så vi är strikta med att man inte får genomföra en körlektion eller kurs om man visar upp någon symptom, eller har varit i kontakt med någon smittad.